Annie Boteju

 1. Anaga Seraya Weduni
 2. Ape Swaamige Muuna (Drama: Dutugemunu) (with T.P. Almeida)
 3. Dena Edina Kelehi
 4. Dewu Naatha Wee
 5. Loana Muni Raajage
 6. Lookananda Saesige
 7. Mano Ramya Dehe
 8. Munindaage Dantha Daathu
 9. Pawatheevi Nomeki
 10. Praaney Puuja Wey
 11. Priya Ramaswami
 12. Pun Sanda Asirindu
 13. Raja Siri Sampath
 14. Sansaara Saagareyhi
 15. Siri Gana Muni

Back to InfoLanka