1. Rodrigo Chandana
 2. Ratnayake Athula
 3. Rajaratnam T.C.
 4. Ragulan Kandiah
 5. Rajakaruna Amali
 6. Rajapaksa Mahinda
 7. Rajah Shwetha
 8. Rizvi Ifthar
 9. Rajapakse Chaturika
 10. Ranasinha Gihan
 11. Rasalingam Vinoba
 12. Rajakaruna Tilakaratne
 13. Ravikumar Norman
 14. Ragi Guna
 15. Rahman Aziz
 16. Ranasinghe Devalochana
 17. Rathnayake Jaliya
 18. Rajapakshe Sajeex
 19. Ranasinghe Uchitha
 20. Rajaratne Achini
 21. Rudolph Sam
 22. Rathnasiri Gayan.u
 23. Rajendran Sanjiv
 24. Ranaweera Kushil
 25. Randunu Saliya
 26. World Rasa
 27. Rodrigo Antony
 28. Shanthi Radio
 29. Rodrigo Asanka Sanjeewa
 30. Rodrigo Madawa
 31. Rathnasiri Gayan
 32. Rajapathirane Ravi
 33. Ramanan Ratman
 34. Rajendra Ahalya
 35. Ratnatunga Kavan
 36. Ranatunga Wasantha
 37. Riyaz Mohamed
 38. Ranasuriya Dayan
 39. Razeen Mohamed
 40. Raja Ranjan
 41. Rajan S.V.
 42. Rajakaruna Aruna
 43. Rajapakse Ajith
 44. Rajapakse Dharshana
 45. Rajasekera Ranjith
 46. Rajendran Thianesh
 47. Ramanayake Asoka
 48. Ramanayake Darshika
 49. Ranasinha Liyanage Muthunayaka
 50. Ranasinghe Manjula
 51. Ranasuriya Swetha
 52. Ranatunga Janaka
 53. Ranaweera Manoj
 54. Ranaweera Saminda
 55. Ranaweera Upali
 56. Rasanayagam George V
 57. Ratnaharan Shivah
 58. Rathnayaka Dayananda
 59. Rathnayake Sudath
 60. Ravelingien Guy
 61. Ravisangar Vasuthevan
 62. Ravinda's horor page
 63. Reynold-Annappah Dilini
 64. Rodrigo Ruwan
 65. Ruberu Ravi
 66. Rupasinghe Jagath

Back to InfoLanka